یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1402
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 8 (پاییز و زمستان 10-1402 - شماره پیاپی : 8) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 7 (بهار و تابستان 3-1402 - شماره پیاپی : 7) - 16 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 6 (پائیز و زمستان 11-1401 - شماره پیاپی : 6) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 5 (بهار و تابستان 2-1401 - شماره پیاپی : 5) - 20 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 4 (پاییز و زمستان 10-1400 - شماره پیاپی : 4) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 3 (بهار و تابستان 9-1400 - شماره پیاپی : 3) - 13 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 2 (پاییز و زمستان 2-1399 - شماره پیاپی : 2) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 1 (بهار و تابستان 5-1399 - شماره پیاپی : 1) - 12 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه عمومی نشریات یکتاوب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی و مالکیت فکری متعلع به : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC-BY-NC-ND 

Designed & Developed & coptright of web platform by : Yektaweb