پژوهش های مابعدالطبیعی- دوارن شماره 7
داوران شماره ۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/14 | 
شاکر لوایی استادیار دانشگاه خوارزمی
محمدجواد رضایی ره دانشیار دانشگاه خوارزمی
قدرت‌الله قربانی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی غیاثوند استادیار دانشگاه خوارزمی
مهدی عباس‌زاده دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رسول رسولی پور دانشیار دانشگاه خوارزمی
حسن مهرنیا استادیار دانشگاه تهران
فاطمه احمدی استادیار دانشگاه لرستان
محمد رعایت جهرمی دانشیار بین‌المللی امام خمینی (ره)
روح الله سوری استادیار دانشگاه خوارزمی
جلال پیکانی دانشیار دانشگاه پیام‌نور
فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار مازندران
رمضان علی‌تبار دانشیار پژوهشکده حکمت و دین
اسدالله خدیوی دانشیار دانشگاه فرهنگیان
ذوالفقار ناصری پژوهشگر فلسفه دین دانشگاه تهران
محمدمهدی حکمت مهر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی وکیلی دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه زنجان
سحرکاوندی دانشیار دانشگاه زنجان
سید سجاد ساداتی زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عباس شیخ شعاعی استادیار دانشگاه خوارزمی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.139.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب