پژوهش های مابعدالطبیعی- دستور اخلاقی
دستور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 


 تبعیت از قوانین COPE

«نشریه پژوهش‌های مابعدالطبیعی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».
http://publicationethics.org/files/Persian%۲۰%۲۸۱%۲۹.pdf
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.119.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب